Om Oss

Sjåstad Maskin AS er en erfaren entreprenør fra Geilo, øverst i Hallingdal. Vi i Sjåstad Maskin AS tilbyr de fleste tjenester knyttet til entreprenør og anleggsarbeid. Vi leverer tjenester innen alle typer grunn og gravearbeid.

Gjennom 20 år har vi sammen med våre kunder har høyt fokus på HMS. Vi setter helse, miljø og sikkerhet som førsteprioritet i alt vi gjør. Velger du oss som din leverandør skal du være trygg på at sikkerheten til våre ansatte, kvaliteten på arbeidet og miljøhensyn blir godt ivaretatt gjennom hele prosjektet.

Om Sjåstad Maskin

Sjåstad Maskin AS skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere er fornøyd med vår innsats og foretrekker oss neste gang. Vi ønsker å være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø. Vi er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Den øverste ledelsen fastsetter miljøpolitikken og informerer allmennheten og ansatte om bedriftens forpliktelse til kontinuerlig forbedring av vår miljøinnsats.

Vi ønsker å bidra til et godt miljøarbeid ved å ha fokus på følgende tema:

  • Arbeidsmiljø
  • Energieffektivitet
  • Gjenvinning
  • Kjemikaliebruk
  • Irregulære utslipp

Dette oppnår vi gjennom

  • å ha konkrete mål og en realistisk handlingsplan
  • involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere
  • å innarbeide miljøpolitikken i våre KS og HMS systemer samt i daglige rutiner.
  • å forplikte oss til å være i samsvar med gjeldende lover, annet regelverk, kundens krav og egne krav

Vår miljøpolitikk skal til enhver tid kommuniseres til alle som arbeider i og samarbeider med Sjåstad Maskin AS. Vår miljøpolitikk omfatter en forpliktelse til kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensning samt til å til å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og
selvpålagte krav i arbeidet med et godt miljø. Bedriftrens miljøpolitikk gir rammer for dokumetasjon, iverksettelse og vedlikehold ved
å fastsette og gjennomgå miljømål og delmål.

Vår innsats for et bedre miljø gjenspeiles i våre «Mål for miljø» og «Handlingsplan for miljø».

Miljø og klimarapport

Vi ønsker ide til miljøarbeid

Send oss en tilbakemelding i skjemaet under, vi blir glade for alle henvendelser

Lurer du på noe mer om Sjåstad Maskin?